Muzeum romské kultury

STÁLÁ EXPOZICE:

Stálá expozice Stálá expozice představí příběh Romů ve světových  dějinách. Na historické ose ukážeme kulturu Romů i změny v jejich způsobu života od Indie po dnešek. Expozice bude umístěna v jednom celém patru muzejní budovy – na ploše šesti různě velkých sálů o celkové rozloze 326,4 m2.

Na výstavbě muzejní expozice se pomalým tempem pracovalo již několik minulých let, tedy ještě na půdě předchůdce dnešního muzea, obecně prospěšné společnosti Muzeum romské kultury v Brně. Vzhledem k jejímu statutu nevládní neziskové organizace byl tok financí velmi omezený a tomu odpovídaly i pokroky na stavbě expozice.

  5. sál z celkových šesti sálů stálé expozice zahrnuje období 1945 – 1989. Navazuje na místnost zaměřenou na období holocaustu, která v návštěvníkovi vyvolává pocit beznaděje, smutku a tragédie svojí černou barvou a celkově zatmaveným prostorem. Svým vzhledem má proto v návštěvníkovi vyvolat opět příjemný pocit relativního bezpečí. Je rozdělena na dvě nestejnoměrné části.

Na samém vstupu se návštěvník seznámí se skupinami Romů, které se na území bývalého Československa po roce 1945 vyskytovaly a také s jejich jazykem – romštinou a jejím vývojem od mluvené až po písemnou formu. Některé romské autory literárních děl představují graficky odlišené medailonky doplněné fotografiemi jednotlivých osobností  a ukázkami z děl.

Celou expozici provází tzv. romský hlas, tj. citáty samotných Romů, které komentují určité historické události či projevy kulturní svébytnosti.

V tomto sálu je také představen jeden z novodobých, ale neopomenutelných fenoménů romské kultury – výtvarné umění profesionálních i amatérských autorů. Po stěnách je rozloženo množství obrazů a hliněných plastik, dřevořezby doplňují sbírkové předměty ve vitrínách. Jejich autory představují již zmiňované medailonky.

Menší – pracovně nazývaná část A – představuje historický vývoj ve jmenovaném období, nejdůležitější mezníky v dějinách Československa týkající se Romů. Jde o pohled na Romy očima tehdejšího státu. Celkový přístup vůči Romům evokuje šedá barva vitrín a šedé „chladné“ linoleum na podlaze. V jednotlivých vitrínách jsou vystaveny především písemné a archivní dokumenty vztahující se k jednotlivým událostem, dále fotografie, originální sbírkové předměty či novinové články. Mezi nejzajímavější exponáty v tomto oddělení patří např. replika pracovního průkazu z roku 1947, razítka a odznaky Svazu Cikánů-Romů, romská vlajka, či fotografie přední české etnografky Evy Davidové.

Větší – pracovně nazývaná část B – představuje Romy zevnitř vlastní komunity, jejich kulturu a zvyky, ale především způsob, jak se během čtyřiceti let měnily. Pojetí vitrín i celkového vzhledu se záměrně naprosto liší od vedlejší šedé části. Stěny prostoru jsou natřeny výraznou růžovou barvou zdobenou červeným válečkem s květinovými vzory. Výběr právě takových barev není náhodný – podobné lze do dnešní doby najít v mnohých romských obydlích. Vše doplňuje červený koberec; tato část má stylizuje prostředí romského obydlí – kheru. Vitríny jsou opleteny proutím – tradičním materiálem používaným Romy a symbolizuje tak sepjetí dnešních Romů s tradičním životem a způsobem obživy. Ve vitrínách představuje muzeum tradiční zvyky a obyčeje (křtiny, svatba, pohřeb, výroční zvyky), způsoby a proměny bydlení v tradičním prostředí romských osad i v novém domově v Čechách, náboženství a víru Romů, odívání, řemesla a jejich proměny, hudbu, tanec a divadlo. Poslední vitrína se věnuje vlivu romské kultury na kulturu majoritní. Oproti předchozí části je zde množství barevných fotografií a celková atmosféra budí dojem pestrosti. Mezi nejzajímavější exponáty patří např. stylizovaný svatý koutek s množstvím soch, svatých obrázků a rodinných fotografií, oděv rumunské princezny Luminity, šperky olašských Romů, výrobky romských uměleckých kovářů, loutky znázorňující Romy či Romky atd.

V sále mají návštěvníci možnost v prostoru určeném k posezení shlédnout audio-vizuální záznam různých interpretů tradiční i současné romské hudby. U vitríny s doklady vlivů romské kultury na okolí je navíc možnost poslechu čtených ukázek literárních děl našich i zahraničních autorů inspirovaných životem a kulturou Romů.

6. sál přináší nekomentovanou mozaiku současných trendů ve vývoji vztahu mezi romskou minoritou a majoritou od roku 1989 do současnosti. Obsahuje na stěně nalepené články z českého, slovenského, romského a zahraničního tisku, věnované takovým tématům, jako např. rasismus, diskriminace, vzdělávání Romů, kultura, sociální podmínky atd. Ve středu místnosti je otáčející se průchozí válec polepený krátkými citacemi z tisku, navozující neustálý pohyb současného dění kolem každého z nás. Vše doplňuje sestřih zajímavých televizních šotů, reportáží i dokumentů o současném životě Romů u nás i v zahraničí promítaný na dvou televizních obrazovkách.

Poděkování:


zdroj: Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace: www.rommuz.cz./