K-Centrum

12.12.2009 14:03

Hot Line:    603 828 225

Terénní mobil:    737 610 362

Telefon:    412 531 415

E-mail: centrum@cssdecin.cz

Kontaktní osoba: Lucie Plíhalová, vedoucí zařízení

Zavolejte na jedno z čísel a nebojte se říct, co Vás trápí. Poradí a pomůžou.

 

Práce s rodiči uživatelů drog a závislých.

Práce s rodinou je důležitým nástrojem léčby uživatelů drog.

 

Pokud samotný uživatel drog kontakt s léčebnou institucí odmítá, pak se příjemcem intervence stává samotný rodič, který je tím členem rodinného systému, přes který je možné na uživatele působit.

    * jednorázové poradenství zahrnuje poskytování obecných informací o drogách a                  závislostech, možnostech přístupu k uživatelům drog, krizovou intervenci
    * následná péče ve formě rodičovských skupin
    * poradenská telefonní linka (Hot line)
    * intervence formou rodinné terapie (ve specializovaném zařízení)

 

Cílem prvního kontaktu s rodiči je:

    * pomoc při řešení drogového problému dítěte,
    * pomoc rodičům v akutní krizi,
    * včasná diagnostika drogového problému, výběr vhodného léčebného postupu,
    * zahrnutí celého rodinného systému do pomoci dítěti,
    * navázání kontaktů s rodiči pro další spolupráci.

 

Základní informace, které jsou rodičům při prvním kontaktu poskytnuty:

    * typy drog,
    * jejich účinky,
    * způsoby aplikace,
    * projevy akutní intoxikace,
    * rizika vzniku závislosti,
    * abstinenční syndrom,
    * možnosti léčebné péče.

 

Rodičovské skupiny

Každý čtvrtek od 17:30 – 19:00

 

Tyto skupiny jsou určeny jak rodičům (příjemcům služby) a ostatním příbuzným příjemce služby, tak partnerům či dalším blízkým osobám.

 

Kladou si za cíl poskytovat jejich účastníkům možnost zorientování se v dané problematice, včetně prohlubování znalostí z oblasti závislostí.

 

Dalším smyslem těchto skupin je emočně podporovat rodiče a další blízké osoby a to z důvodu zachování základního fungování rodiny. Účastníci těchto skupin si mohou pod odborným vedením rovněž předávat zkušenosti a vzájemně se podporovat.

Dle potřeby je možnost rodičům poskytnout i individuální setkání. Individuální i rodinné poradenství jsou vedeny pracovníkem, jež absolvoval středně-, či dlouhodobé vzdělávání v oblasti rodinného poradenství.
 

Zpět