Zajímavosti z regionu

Hlídky nejsou milice

Mám pocit, že je nutné zaujmout jasné stanovisko z komunity. Nejsem mluvčí našich lidí, ani romský aktivista. Pouze provozuji první regionální informačně osvětový romský web a sleduji z po vzdálí dialog mezi pány : Minářem a Horákem, který na stranách Principu dosti barvitě popisuje okolnosti kolem zapojení se Romů do řešení věcí veřejných. Toto máme jasně deklarováno v Listině základních práv a svobod: "Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se za podmínek stanovených zákonem zaručuje právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin".
Takže k meritu věci. Pan Milan Horvat je terénním pracovníkem MP Děčín a nepochybně si své povinnosti plní svědomitě. Terénního pracovníka má i K-Centrum pro drogově závislé i Magistrát města Děčín a všichni nepochybně dělají co mají. Pan Milan Hprvat není strážník MP a tudíž není relevantní hovořit o pravomocech, či mandátu. Jeho funkce stojí na jiných principech a povinnostech. Jestli On má kolem sebe team lidí, kteří mu jsou nápomocni a koordinuje jejich činnost v rámci VS tak nepochybně jeho zaměstnavatel ví co dělá a musel se důkladně osvědčit, když se stal kmenovým zaměstnancem MP Děčín.
 Nyní konkrétní stanovisko zevnitř naší romské komunity:
Společné soužití s majoritou je na nízké úrovni, nejsme oblíbeni ve společnosti a na hlavě máme másla víc než je zdrávo...Jeden pán si řekl, že se pokusí udělat něco pro zlepšení tohoto neblahého stavu a tak zašel na MP Děčín a oznámil jim svůj úmysl. Osobně mohu potvrdit, že situace v Boleticích je mnohem snesitelnější od té doby co své aktivity provozuje. Nepochybně by se našlo mnoho řadových občanů z majority, kteří by počínání pana Milan Horvat ocenili. Vím, že spousta integračních programů je v režii profesionálních Romů, nebo etnobyznysmenů a nějaké zlepšení jsem nezaznamenal. Tady ten konkrétní počin však dílčí úspěchy má a to je nesporné. Mění image Romů a ukazuje nás jako lidi schopné vzít svou budoucnost do vlastních rukou. Být nezávislý na podpůrných programech a jasně vyjádřit svůj názor a přiložit ruku k dílu. Neměly bychom těmto prvním vlaštovkám přistřihovat křídla, ale naopak jim popřát mnoho úspěchů. Jestli tento záměr vykazuje jisté ne dostatky pak ti jenž jsou schopni přispět k odstranění těchto kosmetických vad, ať se spolupodílí. Kritiku plnou zášti neberu lidi. Tady je nutná kritika konstruktivní, jinak ubrečeně pochybovačné komentáře budou jen kontraproduktivní. Plodná diskuze je důležitá, ale zmiňovat v této věci politické agitky a přihřívání si stranických polívčiček je naprosto mimo mísu. Osobně bych se s primátorem hádal do krve ohledně systému veřejných zakázek, ale tady vtom případě mu tleskám za to že uvítal počin Romů z Boletic. Když bychom měli být objektivní tak nechť i opoziční zastupitelé a straničtí ledeři napříč politickým spektrem vyjádří stanovisko k této aktivitě obyčejných občanů.
 Závěrem jen osobní úvahu: Pan terénní pracovník MP Děčín je v procesu integrace Romů do společnosti stokrát užitečnější než celé Ministerstvo pro lidská práva i s ministrem. Nezapomínejme, že spousta miliard teče romovodem a výsledky jsou nevalné. Pan Milan Horvat ukazuje cestu a zbytečnost státní intervence přímo v epicentru dění.

 Drahomír Radek Horváth

zdroj: Týdeník Princip 18.ročník, číslo 7 dne 19.února 2010